Povratni ali nepovratni glagol?

Učenje francoščine je pogosto povezano z dilemo glede glagolov. Francoščina, tako kot slovenščina, pozna povratne in nepovratne glagole. Kdaj uporabiti katerega?

 • Chaque matin il ____ ses enfants pour école. (réveiller)

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Chaque matin il réveille ses enfants pour école.

Tako v slovenščini kot v francoščini so najbolj pogosti nepovratni glagoli. To so glagoli, ki jih uporabljamo brez povratnih zaimkov, kar pomeni, da se dejanje ne nanaša na tistega, ki ga izvršuje, ampak na neki zunanji predmet ali osebo.

  • Le prêtre marie ce beau couple.
  • J’appelle mon chien quand je ne le vois pas.
   • Chaque matin je ____ à huit heures. (réveiller)

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

   • Chaque matin je me réveille à huit heures.
Glagol pa je povraten takrat, ko se dejanje nanaša na njegovega vršilca, ne na zunanjo osebo ali predmet. V francoščini ob takih glagolih uporabljamo povratne zaimke me, te, se, nous, vous (v slovenščini se).

Nekateri glagoli pa so lahko povratni ali nepovratni, odvisno do konteksta. Oglejte si spodnje primere:

   • Nous nous marions à Strasbourg.
   • Il s’appelle Benoît.

Utrdite svoje znanje s kratko vajo v Virtualni Linguli.