Francoščina – slovnica

Slovnične razlage pogosto uporabljenih slovničnih struktur v francoščini so namenjene tistim, ki francosko znate in bi radi le malce osvežili pozabljena pravila.

Če ustvarite »slovnični sistem oz. slovnične  predalčke« potem, ko slovnično strukturo v francoščini že znate uporabiti, je mnogo laže, kot če vam nekdo razlaga slovnična pravila »na suho«, ko jih še nimate kam umestiti (najprej na primer pravila, nato pa izpolnjujete list z vajami). Za tak način učenja s pravili in številnimi listi vaj ne potrebujete jezikovnega tečaja, saj to lahko počnete sami doma.

Na tečajih v Linguli je poudarek na pogovoru in prav prek pogovora in Lingulinih kartončkov vas vedno učimo tudi novih slovničnih struktur.

6 glagolov z être in avoir

V francoščini tvorimo pretekli čas passé composé s pomožnima glagoloma être in avoir. Pravila za uporabo so jasna, obstaja pa 6 glagolov, ki jih lahko uporabimo z obema. Preberite več.

 

Cirkumfleks oz. strešica v francoščini

Vsi, ki ste se učili ali se učite francosko, veste, da imajo nekateri francoski samostalniki nad seboj lahko tudi strešico … Preberite več.

 

Člen spremeni pomen

Vsi samostalniki v francoščini so moškega ali ženskega spola, torej morajo biti v spremstvu s členi un/une, le/la, du/de laPreberite več.

 

Francoski števniki

Francozi štejejo precej drugače kot drugi narodi, a v njihovem načinu je logično pravilo. Preberite več.

 

L’impératif ali kako rad ukazujem

Velelnik se v francoščini uporablja prav tako kot v slovenščini. Poznate vse njegove oblike? Preberite več.

 

Le passé composé

Pri učenju francoščine pa se najprej srečamo prav s preteklikom “passé composé”. Preprosto ga je tvoriti, uporabljamo pa ga za ustno in pisno izražanje. Preberite več.

 

Le plus-que-parfait – predpreteklik v francoščini

Predpretekli čas se v slovenščini v govorjenem jeziku praktično ne uporablja več, v francoščini pa je njegova raba še kako razširjena. Preberite več.

 

Le subjonctif – konjunktiv

Konjunktiv je posebna glagolska oblika, ki se uporablja predvsem za izražanje dvoma, želje, zahteve, čustev in mnenja govorca. Preberite več.

 

Le verbe – glagol

V francoščini se glagoli pregibajo osebi, številu, času in naklonu. Glagolskega vida ne tvori enako kot slovenščina, ki pozna dovršne in nedovršne glagole. Preberite več.

 

Naglasna znamenja

Ali je pisanje naglasnega znamenja (l’accent) v francoščini res pomembno? Odgovor je seveda pritrdilen, saj je naglas sestavni del črke in lahko spremeni njeno izgovorjavo. Preberite več.

 

Spol v francoščini

V francoščini je lahko samostalnik ženskega ali moškega spola. Pri živih bitjih se slovnični spol ravna po naravnem spolu ‒ un chat (maček), une chatte (mačka) … Preberite več.

 

Stopnjevanje pridevnikov

Stopnjevanje pridevnikov v francoščini ni zapleteno, zapomniti pa si moramo nekaj osnovnih pravil. Preberite več.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *