Prislovi v francoščini

Sestavimo si prislov po francosko

Tečaj francoščine reši tudi dilemo, kako tvoriti načinovne prislove (les adverbes de manière). Saj veste, to je tista beseda, po kateri se tako v francoščini kot v slovenščini vprašamo »kako« oziroma »na kakšen način«, recimo uspešno, prijazno, veselo

  • Il parle ___. (lent)

Kliknite za pravilen odgovor.

Pri tvorjenju načinovnega prislova načeloma izhajamo iz pridevnika v ženski obliki, ki mu dodamo končnico -ment. Po tem postopku se v francoščini tvori večina prislovov te vrste.

  • Sophie ne s’explique pas très clairement.
  • Il pose le bébé doucement dans la crèche.
  • Tu as ___ raison. (absolu)

Kliknite za pravilen odgovor.

Seveda obstajajo tudi izjeme, ki odstopajo od tega pravila. Če se pridevnik v moškem spolu konča na i, é ali u, prislov tvorimo kar z moško obliko. Izjema je prislov gaiement, ki se kljub končnemu i tvori iz ženskega pridevnika.

  • Ils sont vraiment
  • Il chante gaiement.
  • Est-ce que tu as ___ travaillé ? (suffisant)

Kliknite za pravilen odgovor.

Pri pridevnikih, ki se končajo na -ant ali -ent, prislov tvorimo tako, da -ant spremenimo v –amment,ent pa v –emment

  • Ils pensent différemment de nous.
  • Cela s’utilise très couramment.

Bi zdaj znali rešiti vajo s prislovi v Virtualni Linguli?