Savoir ali connaître?

Učenje francoščine je pogosto povezano z vprašanjem, katero izmed dveh podobnih besed izbrati v določenem kontekstu. Glagola savoir in connaître imata podoben pomen, a ponavadi nista zamenljiva. Ju znate uporabiti pravilno? Bo prav savoir ali connaître?

  • Il ne _____ pas où je travaille.
Kliknite za pravilen odgovor.

Savoir (znati, vedeti) uporabimo, ko želimo izraziti naše sposobnosti in kompetence ali da nekaj vemo. Običajno mu sledi nedoločnik ali vprašalni zaimki: que, qui, où, quand, pourquoi, comment, si.

  • Je sais faire du ski.
  • Je sais qu’il ne peut pas venir parce qu’il a rendez-vous à sept heures.
  • _____-tu la France?
Kliknite za pravilen odgovor.

Connaître (poznati) uporabimo, ko želimo izraziti, da nekoga ali nekaj poznamo. Nikoli mu ne sledita glagol v nedoločniku ali vprašalni zaimek.

  • Tu connais mon mari n’est-ce pas?
  • Il connaît bien Rouen.

Bodite previdni pri spreganju glagola connaître, ki obdrži strešico oz. cirkumfleks na črki i samo v tretji osebi ednine.

Ko želimo izraziti, da nekaj znamo na pamet, je možno uporabiti en ali drug glagol, na primer:

  • Elle sait/connaît la Marseillaise par cœur.

Utrdite svoje znanje z vajo v Virtualni Linguli.