Francoščina kot diplomatski jezik

Če bi naključne ljudi na ulici vprašali po glavnem diplomatskem jeziku, bi večina najbrž odgovorila, da je to francoščina. Ampak ali je res? Francoščina je nedvomno bila zelo pomemben diplomatski jezik, vendar danes v diplomaciji nima več iste vloge kot včasih. Kljub temu lahko opazimo, da so v dandanašnjem diplomatskem jeziku zagotovo vidni njeni vplivi.

Vzpon in zaton francoščine v diplomaciji

Zelo dolgo je bil ključni diplomatski jezik latinščina, katere ostanke še danes najdemo v terminologijah najrazličnejših področij. Francoščina se je kot diplomatski jezik uveljavila šele v 17. stoletju, svoj vrhunec pa je dosegla v 19. stoletju. Francija je bila v tem obdobju ena najpomembnejših držav v Evropi, francoščina pa je posledično postala to, kar je danes večinoma angleščina: lingua franca – jezik, v katerem se sporazumevajo govorci z različnimi maternimi jeziki.

Francoščina je svoj vpliv in položaj začela izgubljati na začetku 20. stoletja, ko je naraščala moč Združenih držav Amerike in s tem seveda tudi angleščine. Angleščina se je še bolj začela uveljavljati po ustanovitvi Organizacije združenih narodov, kjer sta sicer bila delovna jezika angleščina in francoščina, vendar pa je bila večina dokumentov napisana v angleščini.

Francoski termini v diplomaciji

Kljub temu da se danes večina diplomatov sporazumeva v angleščini, je francoščina še vedno sestavni del diplomatskega jezika. V njem so se ohranili številni francoski izrazi, ki jih uporabljajo diplomati po vsem svetu. Nekateri izmed njih so:

bout de papier

neuradni dokument

fait accompli

izvršeno dejstvo, dokončano dejanje

attaché

član diplomatskega predstavništva, ki je strokovnjak za določeno področje

communiqué

kratko uradno sporočilo, ki sledi po bilateralnih srečanjih

détente

beseda, ki označuje omiljevanje napetosti med državami

tour d’horizon

diplomatska diskusija, ki pokriva vrsto različnih tem

travaux préparatoires

vse delo v okviru priprav na neki dogodek

procès verbal

zapisnik vseh izjav, ki so bile podane na nekem srečanju, konferenci

S to terminologijo morajo biti seznanjeni vsi svetovni diplomati, prav tako tudi prevajalci, ki se ukvarjajo s prevajanjem diplomatskih dokumentov.

Vas zanima še več o tem, kako se francoščina uporablja v diplomaciji, ali pa vas je navdušilo, kako zveni? Pridružite se nam na tečajih francoskega jezika v Linguli, kjer vas veselo pričakujemo, da bomo lahko skupaj širili naša obzorja.