Francoske besede v slovenščini

Besede francoskega izvora v slovenščini

Tudi v slovenščini imamo precej besed francoskega izvora (žaluzija, embalaža, farsa, rajati …), beseda francoz je okrajšava za francoski ključ, najbolj znani in še danes pogosto v rabi pa so frazemi:

  • »oditi po francosko«, kar pomeni oditi brez slovesa, neopazno,
  • »delati se francoza« oz. narediti se kot da ne razumemo.

Besedne igre

V slovenščini obstaja tudi nekaj besednih iger, ki na humoren način posnemajo francoščino in se jih morda spomnite iz otroštva:

  • žabartma = žaba rit ima
  • bktravojé, kontravojé = bik travo je, konj travo je
  • telésepasé = tele se pase

V Linguli poteka vrsta tečajev francoščine na različnih stopnjah in s praktično zasnovanimi programi boste hitro usvojili besedišče ter se sporazumevali brez zadrege.