Francoščina in SMS-i

Parlez-vous le langage SMS? V Franciji so s pojavom SMS-sporočil dobili tudi novo obliko pisne francoščine, ki je nekoliko podobna govorjenemu jeziku, le da je napisana.

Ker je francoščina znana po tem, da se veliko zapisanih črk ne izgovarja, posebej na začetku in na koncu besed, so si Francozi jezik SMS-ov nekoliko poenostavili in predvsem skrajšali.

Jezik SMS-ov je izziv tudi nekaterim Francozom

Če pišemo SMS v slovenščini, prav tako običajno uporabljamo pogovorni jezik. A Francozi so šli korak dlje in nastala je popolnoma nova, ločena oblika jezika, ki jo večinoma uporabljajo mlajše generacije. Čeprav na primer dobro govorimo francosko, je velika možnost, da ne bomo razumeli SMS-ov, napisanih v francoščini.

Pravopisnih pravil ni

Čas je denar, zato Francozi pri pisanju SMS-ov običajno krajšajo besede, saj s tem prihranijo nekaj časa. Natančno določenih pravil za pisanje SMS-ov ni. Jezik SMS-ov se tudi hitro spreminja, zato se ga je praktično nemogoče »naučiti«, temveč ga spoznavamo skozi rabo.

Bi razumeli takšen SMS?

G pRdu livr d1 pot. Il è pa ché toi? 7 1 sur mart1 lutR.

(J’ai perdu le livre d’un pote. Il n’est pas chez toi ? C’est sur Martin Luther.)

Natančnih pravil za pisanje torej ni, obstaja pa nekaj pogostih vzorcev pri pisanju SMS-ov v francoščini.

 • Če se beseda konča z izgovorjenim –e, ga napišemo kot –é, -è ali ê. Na primer: mé (mais), é (et), jamé (jamais), francè (français), dê (des), mê (mes).
 • Če se del besede izgovori kot število 1 (un), 2 (deux) itd., ga nadomestimo kar s številko. Na primer: 2m1 (demain), 6néma (cinéma).
 • Plus napišemo z znakom +, moins pa z znakom –. Na primer: en + (en plus).

Kako bi torej v knjižni francoščini napisali te SMS-e?

 • Bjr seur

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Bonjour, soeur !

 • Keske tfé c soir?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Qu’est-ce que tu fais ce soir ?
 • Salu sa va? G 1 kdo pr twa. Jtm bizz
 • Kliknite za pravilen odgovor.
  Pravilno:

  Pravilen odgovor: Salut ça va? J’ai un cadeau pour toi. Je t’aime, bisous.

  Ali jezik SMS-ov ogroža knjižno francoščino?

  Ker se jezik SMS-ov zelo hitro širi in ga mladi vse bolj uporabljajo, nekateri Francozi menijo, da je s tem ogrožena knjižna francoščina. Tako je nastal tudi oglas, v katerem vidimo dečka, ki pred šolo premražen čaka mamo, da pride ponj. Poslal ji je SMS, da se je pouk končal prej, mama pa SMS-a ni razumela in je zato zamudila. Na koncu deček mami pove, da bi ji lahko kupil slovar jezika SMS-ov ali pa se naučil pisati. Poglejte si oglas.

  Se vam zdi jezik SMS-ov zanimiv? V jezikovni šoli Lingula se zavedamo, da je francoščina zelo raznolik jezik, zato se na tečajih francoščine učimo o različnih  oblikah in registrih tega jezika.