Prevod pravnih besedil v francoščino

Kako nastane dober prevod pravnega besedila v francoščino?

Prevajanje pravnih besedil se od drugih vrst prevajanja precej razlikuje, saj je poudarek povsem drugje kot na primer pri prevodu besedila turistične narave. Zelo pomembno je vedeti, da se pravni prevodi ne vežejo le na ciljni jezik, temveč tudi na ciljni pravni sistem, zato je predpostavka za dober in ustrezen prevod pravnega besedila v francoščino, da naročnik svoje želje oziroma zahteve opiše malce bolj podrobno. Katere informacije so pomembne?

Za katero državo je prevod namenjen?

Jezik, uporabljen v pravnih besedilih, je zelo specifičen in se razlikuje od države do države. Vsaka država ima namreč svojo pravno ureditev in svoj pravni red ter s tem tudi svoj pravni jezik, ki vsebuje terminologijo, ki je drugi pravni redi ne poznajo vedno. Zato mora biti prevajalec pred začetkom prevajanja seznanjen s tem, kateri državi je prevod pravnega besedila v francoščino namenjen, da bo lahko terminologijo ustrezno prilagodil.

Kako različni so sistemi, kaže že sama razdelitev držav. Francija je na primer razdeljena na départements ali departmaje, v Švici poznajo kantone, Kanado pa sestavljajo province in teritoriji. Če prevajalec tega ne ve, besedila ne more ustrezno prevesti.

Pravni jeziki za francoščino

Za francoščino na primer poznamo vsaj šest različnih pravnih jezikov: francoski pravni jezik za Francijo, Belgijo, Švico, Monako, Kanado in tudi francoski pravni jezik za Evropsko unijo, saj ima tudi ta svoj edinstveni pravni sistem.

To pomeni, da ni nujno, da lahko vsak prevajalec, ki obvlada francoščino in tudi prevaja pravna besedila, prevede v francoščino vsako pravno besedilo ne glede na državo. Za dober prevod pravnega besedila v francoščino mora biti prevajalec tudi dober komparativist med pravnima sistemoma, kar pa ne more biti, če ne pozna ciljnega pravnega sistema. Zato je na primer neki prevajalec lahko odlično specializiran za prevajanje pravnih besedil za Francijo in Belgijo, ne bi pa mogel prevesti besedila v francoski pravni jezik za Monako ali Švico.

Kakšen namen ima besedilo?

Za dober prevod pravnega besedila v francoščino mora prevajalec poznati tudi namen besedila, saj je od tega odvisno, kako bo besedilo prevedel. Glede na to, ali je besedilo za bralce obvezujoče (na primer pravilniki) ali zgolj pojasnjuje določeno stvar (na primer pravni znanstveni članki ali eseji) ali pa bralce samo obvešča o čem (na primer oglaševalsko besedilo, ki je povezano s pravnim področjem), se prevajalec odloči, kako bo prevedel posamezne termine. Takšen primer je lahko slovenski državni zbor, ki v francoščini nima popolno ustreznega izraza, prevajalec pa se lahko odvisno od konteksta odloči, da ga bo prevedel kot Assemblée nationale, Chambre basse, Parlement ali Parlement slovène.

Že zaradi narave besedilne vrste je zelo pomembno, da je prevod pravnega besedila v francoščino narejen kakovostno, natančno in predvsem pravilno. Tega se zavedajo tudi prevajalci v Linguli. Pravna besedila jim vedno znova pomenijo izziv, ki se ga lotijo z obilico znanja in izkušenj. Če imate v zvezi s prevajanjem pravnih besedil v francoščino ali katerikoli drug jezik kakšno vprašanje, so vam vedno na voljo.