Mednarodni izpiti

Lingula_francoscina_vaje

Tečaj francoščine Priprava na mednarodni izpit vas temeljito pripravi na izbrani izpit. Vadite vse veščine, ki jih preverjajo tudi na izpitih: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno izražanje. Najpogostejše mednarodne izpite za francoščino lahko opravljate na štirih ravneh:

Tečaj francoščine Priprava na izpit DELF B1

 • pri uporabi francoščine ste samostojni
 • razumete pogovor in mu sledite
 • izražate svoje mnenje in prepričanje
 • znajdete se v vsakodnevnih situacijah

Tečaj francoščine Priprava na izpit DELF B2

 • svoje mnenje lahko utemeljite in branite
 • pogajate se v francoščini
 • sami popravljate svoje napake

Tečaj francoščine Priprava na izpit DALF C1

 • lahkotno in spontano komunicirate v francoščini
 • obvladate širok besedni zaklad
 • lahko izberete ustrezen izraz za komentar

Tečaj francoščine Priprava na izpit DALF C2

 • vaše znanje je zelo podobno znanju rojenih govorcev francoščine

Več o mednarodnih izpitih iz francoščine.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *