Premikanje in prevozna sredstva: à ali en?

Učenje francoščine je včasih povezano tudi z vprašanjem, kateri predlog izbrati. Raba predlogov, ko govorimo o prevoznih sredstvih in premikanju na splošno, se pogosto razlikuje od tiste v slovenščini. Bo prav à ali en?

  • Nous aimons voyager _____ train.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Nous aimons voyager en train.

Predlog en se v glavnem uporablja za »pokrita« prevozna sredstva (en bateau, en train, en avion, en voiture, en taxi …).

  • Il y avait beaucoup de gens en métro.
  • Nous allons chez grand-mère en voiture.
  • Elle va à l’école _____ vélo.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Elle va à l’école à vélo.

Predlog à uporabimo za vsa prevozna sredstva, ki niso »pokrita« (à vélo, à cheval, à moto, à trottinette …).

  • Comme il était au retard, il est venu à moto.
  • Vois-tu cette petite fille à trottinette?

Vendar pozor! Predlog à se v francoščini uporablja tudi, da povemo, da gremo peš – à pied.

C’est incroyable, mais Charlotte préfère voyager à pied.

Pravilo je torej precej preprosto – uporaba predloga je odvisna od tega, za katero prevozno sredstvo gre. Bi zdaj znali rešiti kratko vajo?