Aller ali venir?

Aller ou venir, telle est la question

Učenje francoščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Glagola aller (iti) in venir (priti) se v francoščini ne uporabljata popolnoma enako kot v slovenščini. Največkrat se zmotimo v primerih, ko bi v slovenščini uporabili iti, v francoščini pa je treba rabiti venir (priti). Nekaj zgledov:

  • Tu vas au cinéma?             Greš v kino? (brez mene, zgolj vprašanje)
  • Tu viens au cinéma?          Greš v kino? (z mano, povabilo)
  • Vous allez chez moi?         Greste k meni domov? (mene ni tam)
  • Vous venez chez moi?       Pridete k meni domov? (jaz sem tam, povabilo)

Za uporabo enega ali drugega se ne odločamo samo s stališča govorečega, marveč glede na sogovornika. Aller uporabljamo, ko želimo izraziti odhod drugam, z drugimi ljudmi, distanco. Z venir pa izražamo idejo približevanja, spremljanja.

  • Antoine: Tu viens au bar? (z mano; povabilo)
  • Brigitte: Non, je vais au théâtre avec Marie. (brez tebe)
  • Antoine: Et après, vous venez au restaurant? (z mano)
  • Brigitte: Non, on va à la pizzeria. (brez tebe)
  • Antoine: Alors elle va avec toi? (in ne z osebo, ki govori)
  • Brigitte: Oui, elle vient avec moi. (z osebo, ki govori)

Zanimivost: majhne razlike pri rabi teh dveh glagolov obstajajo tudi med jeziki iz iste, torej romanske jezikovne skupine.