Raba členov pri izražanju količine

Učenje francoščine glede uporabe členov ni zelo zahtevno. Poglejmo, kako se člen uporablja pri izražanju količine. Katero obliko bi izbrali: d’, de, de la ali des?

  • J’ai acheté un kilo _____ pommes.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • J’ai acheté un kilo de pommes.

Vedno, ko je v povedi izražena količina nečesa, uporabimo člena de ali d’. Ravnamo se po modelu: količina + de/d’ + samostalnik. Člen d’ uporabimo pred besedami, ki se začnejo na samoglasnik ali nemi h.

  • J’ai bu beaucoup d’eau.
  • Je ne mange pas assez de fruit.
  • Je veux un morceau de gâteau.
  • Je ne bois pas _____ café.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Je ne bois pas de café.

V zanikanih povedih členi un, une, des, de la, de l’, du postanejo de ali d’. Z zanikanjem izražamo količino nič. Ravnamo se po modelu: ne + glagol + pas + de/d’ + samostalnik.

  • Elle n’a pas de voiture.
  • Ce bâtiment n’a pas d’ascenseur.

To pravilo ne velja samo, ko je zanikan samostalnik biti (être).

  • Ce n’est pas un film drôle.

Utrdite svoje znanje francoščine s kratko vajo o rabi členov.