Lažni prijatelji

Pasti francosko-angleške jezikovne naveze

Učenje francoščine za tiste, ki dobro znajo angleško, skriva različne pasti. Francoščina je imela velik vpliv na razvoj angleščine, predvsem njenega besedišča (več kot tretjina angleškega besedišča je francoskega izvora!). Znanje angleščine nam zato lahko precej pomaga pri usvajanju francoskega besedišča, hkrati pa nas lahko zavede. Nekatere besede se v teh dveh jezikih celo enako zapišejo in imajo tudi enak pomen (na primer parent (ang.) in (le) parent (fra.)). A treba je biti previden, saj ni vedno tako in obstaja mnogo t. i. lažnih prijateljev (v francoščini les faux-amis), torej parov besed, ki sta si podobni v zapisu ali izgovarjavi, a se pomensko razlikujeta.

J’aime travailler?

Na tečaju francoščine tako na primer tečajniki na vprašanje, kaj radi počnejo v prostem času, pogosto odgovorijo: J’aime travailler (Rad(a) delam), saj francoski glagol travailler (delati) napačno povezujejo z angleškim glagolom to travel (potovati).

Zbrali smo še nekaj lažnih prijateljev, ki pri učenju francoščine radi zavajajo tečajnike:

ANG

FRA

1)    actually (pravzaprav)

Primer: Actually, I’m not from France – I’m from Belgium. (Pravzaprav nisem iz Francije – iz Belgije sem.)

2)    to rest (počivati)

Primer: We’re tired. Let’s go home and rest. (Utrujeni smo. Pojdimo domov in počivajmo.)

3)    library (knjižnica)

Primer: He went to the library to borrow a book. (Šel je v knjižnico, da bi si sposodil knjigo.)

1)    actuellement (trenutno)

Primer: Elle est actuellement en congé de maternité. (Trenutno je na porodniškem dopustu.)

2)    rester (ostati)

Primer: Ce soir, je vais rester à la maison. Je suis fatiguée. (Nocoj bom ostala doma. Utrujena sem.)

3)    la librairie (knjigarna)

Primer: J’adore ce livre! Je vais l’acheter dans la librairie la plus proche. (Obožujem to knjigo! Kupil jo bom v najbližji knjigarni.)

Na tečaju francoščine v Linguli poskrbimo, da se ne ujamete v past angleških lažnih prijateljev: če radi potujete, uporabite besedo voyager (potovati); če knjige ne želite kupiti, temveč bi si jo raje sposodili v knjižnici, pojdite v la bibliothèque. In če po službi sicer radi počivate, a neradi ostajate doma, recite: J’aime me reposer. Mais je n’aime pas rester à la maison.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.