Množina pridevnikov

Učenje francoščine vas bo med drugim rešilo dileme, kako tvoriti pridevnike v množini. Katero obliko boste uporabili?

 • Il y avait beaucoup d’enfants ___ à l’hôpital. (malade)
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno: Il y avait beaucoup d’enfants malades à l’hôpital.

V večini primerov množino pri pridevnikih tvorimo tako, da pridevniku, ki se mora po spolu seveda ujemati s samostalnikom, dodamo -s.

 • Arrête tes attaques violentes !
 • J’aime tes lettres chalereuses.
 • Je porte mes pantalons ___. (gris)
 • Kliknite za pravilen odgovor.

  Pravilno: Je porte mes pantalons gris.

  Pridevniki, ki se že v ednini končajo na -s ali -x, ostanejo nespremenjeni.

  • Mes amis sont toujours heureux.
  • Ces gens paraissent trop bourgeois pour nous.
 • Oh, quels ___ jours ! (beau)
 • Kliknite za pravilen odgovor.

  Pravilno: Oh, quels beaux jours !

  Pridevniki, ki se končajo na -eau, tvorijo množino z obrazilom -eaux.

  • Regarde, ce sont de nouveaux disques !
  • Il veut vendre ses deux lits jumeaux.
 • Il m’a donné des signes ___. (amical)
 • Kliknite za pravilen odgovor.

  Pravilno: Il m’a donné des signes amicaux.

  Pridevniki na -al ponavadi tvorijo množino na -aux. Pozorni moramo biti na nekatere izjeme, ki se v množini obnašajo kot navadni pridevniki in dobijo obrazilo -s (npr. fatal – fatals, banal – banals, final – finals, natal – natals in glacial – glacials).

  • Il s’agit là des cas spéciaux.
  • À l’école on devait dessiner des traits verticaux.

  Preverite svoje znanje francoščine s kratko vajo.