Pogoste napake v francoščini

Lingula_franscoscina_vaje

Pri učenju francoščine, kot tudi drugih jezikov, delamo različne napake – uporabimo napačen predlog, napačen glagol (tudi zaradi vpliva maternega jezika oziroma dobesednega prevajanja), napačno izgovorimo besedo. Včasih že ena sama črka/glas popolnoma spremeni pomen besede in stavek, ki smo ga želeli povedati, postane smešen in spremeni pomen ali pa je sploh brez smisla.

Zbrali smo nekaj primerov pogostih napak v francoščini:

Napačno Pravilno
aller en bicyclette
aller à bicyclette (iti s kolesom)
aller en moto
aller à moto (iti z motorjem)
aller au médecin aller chez le médecin (iti k zdravniku)
être assis sur un fauteuil
être assis dans un fauteuil (sedeti v naslonjaču)*

*Za ostala sedišča rečemo sur – être assis sur la chaise, sur le canapé …

Je suis 24 ans.
J’ai 24 ans. (imam 24 let)
Je bois du campagne. (pijem deželo)
Je bois du champagne. (pijem šampanjec)
Je mange un desert. (jem puščavo)
Je mange un dessert. (jem sladico)
J’aime le poison. (rad imam strup)
J’aime le poisson. (rad imam ribe)
J’aime les cheveux. (rad imam lase)
J’aime les chevaux. (rad imam konje)
Je suis bien.
Je vais bien. (sem dobro)
Tu vas ou? (ou brez naglasa pomeni ali)
Tu vas ? (kam greš?)
Je surfe à l’internet. Je surfe sur l’internet. (deskam po internetu)

Tekmovanje za najbolj pogumne

No, morda vas bo potolažilo, da imajo tudi sami Francozi veliko težav s svojim lepim jezikom, a včasih zahtevnim pri zapisu.  Že desetletja v Franciji organizirajo tekmovanje, imenovano La dictée, ki ga vodi znameniti Bernard Pivot. Prijavljeni tekmovalci morajo besedilo, ki ga narekuje voditelj, napisati s čim manj napakami, kar je za kandidate vedno zelo težka naloga.

Skratka, kot pri učenju vseh jezikov je tudi pri učenju francoščine pomembno, da veliko poslušamo, beremo in tudi pišemo. Na tečajih francoščine v Linguli boste trenirali vse te jezikovne spretnosti.