Predlogi v francoščini

Učenje francoščine vključuje tudi razreševanje slovničnih dilem (ni pa to bistvo!). Tako je na primer tečajnik velikokrat v zadregi, kateri predlog uporabiti pred prislovnim določilom kraja. Kjer bi v slovenščini preprosto uporabili predlog »v«, se namreč v francoščini uporabljajo različne možnosti:

Je vais au travail. Grem v službo.
Je suis à Paris. Sem v Parizu.
Elle habite en France. Ona živi v Franciji.


Predlogi pred imeni držav

Izbira predloga je v francoščini odvisna od več dejavnikov, na primer od vrste glagola, tipa prislovnega določila kraja, ki sledi predlogu, in tako dalje. Na srečo pri izbiri pravilnega predloga obstajajo določena pravila:

»EN« stoji pred imeni držav, ki so ženskega spola:

  • J’habite en Slovénie.
  • Pierre travaille en Espagne.
In kako vemo, da je neka država v francoščini ženskega spola? Če se končajo na črko e (la Slovénie, la France …), so večinoma ženskega, sicer pa moškega spola.

A tudi to pravilo pozna nekaj izjem: na primer državi Mehika (le Mexique) in Kambodža (le Cambodge) sta obe moškega spola, čeprav se končata na črko e.

»AU« stoji pred imeni držav moškega spola, ki se začenjajo s soglasnikom:

  • Nous sommes au Japon.
  • Tu vas au Canada?

»AUX« stoji pred imeni dežel v množini:

  • Ils vivent aux États-Unis
  • Elle étudie aux Pays-Bas.


Predlogi pred imeni mest

Pred imeni mest vedno stoji predlog à:

  • Marie vit à Paris.

Tečaj francoščine v jezikovni šoli Lingula je priložnost, da prek pogovora osvežite svoje znanje slovnice.

Boste preverili svoje znanje uporabe predlogov s kratko vajo?