Prislovi v francoščini

Sestavimo si prislov po francosko

Tečaj francoščine reši tudi dilemo, kako tvoriti načinovne prislove (les adverbes de manière). Saj veste, to je tista beseda, po kateri se tako v francoščini kot v slovenščini vprašamo »kako« oziroma »na kakšen način«, recimo uspešno, prijazno, veselo

 • Il parle ___. (lent)

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Il parle lentement.

Pri tvorjenju načinovnega prislova načeloma izhajamo iz pridevnika v ženski obliki, ki mu dodamo končnico -ment. Po tem postopku se v francoščini tvori večina prislovov te vrste.

 • Sophie ne s’explique pas très clairement.
 • Il pose le bébé doucement dans la crèche.
 • Tu as ___ raison. (absolu)

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Tu as absolument raison.

Seveda obstajajo tudi izjeme, ki odstopajo od tega pravila. Če se pridevnik v moškem spolu konča na i, é ali u, prislov tvorimo kar z moško obliko. Izjema je prislov gaiement, ki se kljub končnemu i tvori iz ženskega pridevnika.

 • Ils sont vraiment
 • Il chante gaiement.
 • Est-ce que tu as ___ travaillé ? (suffisant)

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Est-ce que tu as suffisamment travaillé ?

Pri pridevnikih, ki se končajo na -ant ali -ent, prislov tvorimo tako, da -ant spremenimo v –amment,ent pa v –emment

 • Ils pensent différemment de nous.
 • Cela s’utilise très couramment.

Bi zdaj znali rešiti vajo s prislovi v Virtualni Linguli?