Savoir ali connaître?

Učenje francoščine je pogosto povezano z vprašanjem, katero izmed dveh podobnih besed izbrati v določenem kontekstu. Glagola savoir in connaître imata podoben pomen, a ponavadi nista zamenljiva. Ju znate uporabiti pravilno? Bo prav savoir ali connaître?

  • Il ne _____ pas où je travaille.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Il ne sait pas où je travaille.

Savoir (znati, vedeti) uporabimo, ko želimo izraziti naše sposobnosti in kompetence ali da nekaj vemo. Običajno mu sledi nedoločnik ali vprašalni zaimki: que, qui, où, quand, pourquoi, comment, si.

  • Je sais faire du ski.
  • Je sais qu’il ne peut pas venir parce qu’il a rendez-vous à sept heures.
  • _____-tu la France?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Connais-tu la France?

Connaître (poznati) uporabimo, ko želimo izraziti, da nekoga ali nekaj poznamo. Nikoli mu ne sledita glagol v nedoločniku ali vprašalni zaimek.

  • Tu connais mon mari n’est-ce pas?
  • Il connaît bien Rouen.

Bodite previdni pri spreganju glagola connaître, ki obdrži strešico oz. cirkumfleks na črki i samo v tretji osebi ednine.

Ko želimo izraziti, da nekaj znamo na pamet, je možno uporabiti en ali drug glagol, na primer:

  • Elle sait/connaît la Marseillaise par cœur.

Utrdite svoje znanje z vajo v Virtualni Linguli.