Travailler ali voyager?

Učenje francoščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Tečajniki, ki znajo angleško, včasih namesto francoske besede voyager (potovati; izg. vuajaže) uporabijo besedo travailler (delati; izg. travaje). To se zgodi zaradi fonetične podobnosti z angleškim to travel – angleščino ima večina od nas bolj v ušesu – vendar ne po naključju.

Lingula_ucenje_francoscine_odrasli

Izvor besede travailler

Travailler v francoščini zasledimo od l. 1080, izhaja pa iz latinske ljudske besede tripaliare, mučiti z napravo tripalium, orodjem, sestavljenim iz treh kolov, na katerega so privezali mučenca in ga potem sežgali. Beseda travail je nekoč izražala stanje osebe, ki trpi. V porodništvu, denimo, se uporablja od 12. stoletja dalje in pomeni popadek. Porodni sobi Francozi rečejo salle de travail.

Večpomenska beseda

Pomen se je kasneje razširil na:

  • dejavnosti, za katere se je treba (po)truditi (il faut travailler votre style, izpiliti morate svoj slog),
  • na proizvodne dejavnosti (travailler le fer, obdelovati železo) ter
  • za opis dogajanja, ko snov spreminja svoje lastnosti (le vin travaille, vino vre).

Francozi še danes rečejo travail tudi napravi, ki služi za imobilizacijo konj, da jih lahko podkujejo ali zdravijo.

To travel in travailler

V angleščino se je beseda to travel iz francoščine preselila v poznem 14. stoletju. Domnevno je sprva pomenila iti na naporno potovanje, morebiti pa celo izraža težavo iti kamorkoli v srednjem veku. Zamenjala je staro angleško besedo faran.

Lahko torej strnemo: danes ima francoski travailler opravka z delom, angleški travel pa s potjo. Še napotek za zelo radovedne: odpravite se na pot za angleško besedo travail.