Le passé composé

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti, pri učenju francoščine pa se najprej srečamo prav s preteklikom “passé composé”. Preprosto ga je tvoriti, uporabljamo pa ga za ustno in pisno izražanje.

Kaj Passé composé izraža?

 1. Enkratno dejanje v preteklosti:
 • Il a acheté un bouquet de fleurs.
 1. Ponavljajoča se dejanja v preteklosti:
 • J’ai visité Paris cinq fois.
 1. Trajajoče dejanje v preteklosti, kjer je obdobje zaključeno:
 • J’ai vécu en France pendant trente ans.
 1. Dejanje, ki bo kmalu končano ali bo končano pred nekim drugim prihodnjim dejanjem:
 • J’ai fini dans un instant.
 • Si dans un mois vous avez trouvé un problème, appelez-moi.

Kako tvorimo Passé composé?

   être ou avoir  +  participe passé       

 • J’ai regardé un film.
 • Nous sommes allé(e)s au cinéma.

Pretekli deležnik lahko razvrstimo po skupinah:

 1. glagoli na –er: parler → j’ai parlé
 2. glagoli na –ir: finir  j’ai fini
 3. glagoli na –ir: venir  il est venu             

-oir; vouloir  elle a voulu

-re: prendre  nous avons pris

Kako spregamo Passé composé?

A. S pomožnikom être:

1. 14 glagolov, ki izražajo premikanje in spremembo stanja:

 • aller/venir
 • monter/descendre
 • entrer/sortir
 • arriver/partir
 • passer/retourner
 • rester/tomber
 • naître/mourir
 • Ils sont partis hier.

              Il est devenu professeur.

2. povratni glagoli

 • Elles se sont levées très tard.
 • Les enfants ne se sont pas lavés.

Pomembno: ujemanje preteklega deležnika z osebkom v spolu in številu.

 • Ils sont partis.
 • Elle est venue trop tard.

B. S pomožnikom avoir:

– vsi preostali glagoli

 • As-tu préparé ton cours?
 • Ils ont eu un problème.

Pomembno: pretekli deležnik se ne ujema z osebkom v spolu in številu,

 • Vous avez écrit une belle lettre.

pač pa z osebnim zaimkom v tožilniku, če je ta postavljen pred glagol:

 • La lettre? Oui, nous l‘avons écrite.
 • Les jeunes filles que j’ai rencontrées en France!

C. Nekateri glagoli se spregajo z être ali avoir:

 • Je suis descendue pour le saluer. (premikanje)
 • J’ai descendu l’escalier. (rabljen kot prehodni glagol)

Vaje

Vaja 1: Vstavite pravilno obliko glagola avoir.

Vaja 2: Vstavite pravilno obliko glagola être.

Vaja 3: Vstavite pravilno obliko glagolov être ali avoir.

Vaja 4: Postavite besede v stavku v pravilni vrstni red (nikalna oblika).

Vaja 5
: Postavite besede v stavku v pravilni vrstni red. (povratni glagoli)