Francoski števniki

Učenje francoščine seveda vključuje tudi števnike. Francozi štejejo precej drugače kot drugi narodi, a v njihovem načinu je logično pravilo.

Glavni števniki

 • Il y a ___ personnes dans cette salle.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Il y a vingt-deux/22 personnes dans cette salle.
Glavni števniki stojijo pred števnimi samostalniki in označujejo natančno določeno število. Vse do števila šestdeset jih tvorimo po principu desetica + enica z vmesnim vezajem. Izjema so števniki s številom ena, kjer namesto vezaja vstavimo veznik et (po slovensko in), samostalnik, ki sledi, pa je (tako kot v slovenščini) v ednini.

 • Tu m’as apporté trente-six.
 • Florence l’a attendu soixante et un.
 • Mes pantalons coûtent ___ euros.
 • Kliknite za pravilen odgovor.
  Pravilno:

  • Mes pantalons coûtent quatre-vingt-douze/92.
  Kaj Slovencem povzroča največ težav?

  Slovencem največ težav povzročajo glavni števniki od sedemdeset do devetindevetdeset. Pravilo je, da število sedemdeset tvorimo po principu »šestdeset-deset« (z vezajem), število osemdeset kot »štiri-dvajset« (kjer vezaj služi namesto znaka krat) in devetdeset kot »štiri-dvajset-deset«.

  • C’est une ferme à soixante-treize
  • On a bati quatre-vingt-deux mémoriaux.
  • Notre ville se trouve quatre-vingt-dix-neuf mètres au-dessus du niveau de la mer.
 • ___ personnes sont venues. (Cent)
 • Kliknite za pravilen odgovor.
  Pravilno:

  • Cent/100 personnes sont venues.
  Pri števnikih nad sto vezajev (razen med deseticami in enicami) ne pišemo več.

  • Dans ce village il y a cent mille
  • J’ai payé plus de trois mille cent quate-vingt-deux euros pour cette voiture.

  Vrstilni števniki

  • Elle est venue ___.

  Kliknite za pravilen odgovor.
  Pravilno:

  • Elle est venue deuxième/2e.
  Vrstilne števnike, ki označujejo določeno mesto v urejeni vrsti, tvorimo tako, da glavnemu števniku dodamo obrazilo –ième ne glede na spol samostalnika, na katerega se nanašajo. Izjema je števnik premier, ki razlikuje tudi moški spol.

  • Prenez la troisième rue à droite !
  • C’est mon huitième essai cet année.
  • Marcel est premier en français.

  Naredite vajo v Virtualni Linguli.