Stopnjevanje pridevnikov

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero stopnjevati pridevnike. Stopnjevanje pridevnikov v francoščini ni zapleteno, zapomniti pa si moramo nekaj osnovnih pravil.

Osnovna oblika

Dve enaki lastnosti: pridevnik in veznika aussi … que.

Je suis aussi grand que toi.

Primernik (Comparatif)

Pridevnik in veznika plus … que: lastnost na višji stopnji

Pridevnik in veznika moins … que: lastnost na nižji stopnji

Moi, je suis plus grand que toi.

Toi, tu es moins grande que moi.

Presežnik (Superlatif)

le plus + pridevnik (moški spol)

la plus + pridevnik (ženski spol)

les plus + pridevnik v množini: lastnost na najvišji stopnji

Je suis le plus grand de tous.

Trije pridevniki imajo nepravilno obliko primernika in presežnika.

1. bon meilleur  le meilleur

Votre gâteau est meilleur que le mien, mais la tarte de Sonia est la meilleure.

2. mauvais pire  le pire

Sa faute est pire parce qu’il a menti.

Toda ko ne govorimo v moralnem smislu, uporabimo pravilno obliko primernika in presežnika plus mauvais que/le plus mauvais.

Sa santé est maintenant plus mauvaise qu’avant.

3. petit  moindre  le moindre

C’est le moindre des problèmes.

Toda ko govorimo o stvareh, ki jih lahko izmerimo, uporabimo pravilno obliko primernika in presežnika plus petit que/le plus petit.

Il est plus petit que son frère.

 Pomembno je, da pri primernikih uporabimo veznik que in ne comme.

  • Jean est aussi dynamique que Pierre.         Jean est aussi dynamique comme Pierre.

Veznik comme se uporablja v drugih primerjavah:

  • Elle est belle comme le jour.
  • Comme toi, j’aime la neige.

Vaje

Vaja 1: Vstavite pravilno obliko primernika.

Vaja 2: Vstavite pravilno obliko primernika.

Vaja 3: Vstavite pravilno obliko primernika.

Vaja 4: Odgovorite na vprašanja in uporabite pravilno obliko presežnika.

Vaja 5: Oblikujte stavke in uporabite pravilno obliko presežnika.