L’impératif – velelnik

Kako radi ukazujete?

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti, a velelnik se v francoščini uporablja prav tako kot v slovenščini.

1. Z velelnikom stvari zapovemo ali ukažemo, prepovemo, damo nasvet ali tudi izrazimo željo.
Ouvre la fenêtre !
Ne fais pas cela !
Allez chez le dentiste !
Venez ce soir !

2. Prav tako z velelnikom postavimo pogoj za uresničitev nekega drugega dejanja.
Fais ton devoir et tu peux regarder la télé.
Les enfants, soyez sages et je vous apporte des bonbons.

Oblike

Ukazujemo v 2. osebi ednine ter1. in 2. osebi množine. Oblike so enake oblikam sedanjika.
Fais ton devoir !
Partons tout de suite !
Ne partons pas tous de suite !
Trouvez la solution !

Glagoli na -er v 2. osebi ednine izgubijo -s.
Parle plus fort !
Va prendre la douche !

Če velelniku sledita en ali y, se -s spet pojavi.
Parles-en avec tes parents !
Vas-y !

Povratni glagoli

Assieds-toi !
Ne t’assieds pas !
Dépêchons-nous !
Dépêchez-vous !

Posebnosti

être – Sois gentil! / Soyons gentils! / Soyez gentils !
avoir – Aie du courage! / Ayons du courage! / Ayez du courage !
savoir – Sache qu’elle t’aime! / Sachons! / Sachez !
vouloir – Veuille / Veuillons / Veuillez trouver ci-joint la copie demandée.

Ukažimo prijazno

Ukazujemo ali dajemo navodila tudi na bolj prijazen način.
Pourriez-vous venir un instant, SVP ? (pogojnik – tako ukazuje šef)
Faire bouillir à feux doux. (nedoločnik – tako zapovedujejo kuharski recepti)

Vaje

Povežite tekst in sliko.
Vaja 1

Izberite ustrezno obliko impératifa.
Vaja 2

Vstavite ustrezne oblike povratnih glagolov v impératifu.
Vaja 3

Vstavite ustrezne trdilne in nikalne oblike impératifa.
Vaja 4

Vstavite nikalno obliko impératifa.
Vaja 5

Dopolnite navodila za jemanje zdravil z ustreznimi oblikami impératifa.
Vaja 6


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *