Tečaj francoščine in idiomatski izrazi

Tečaj francoščine je idealna pot za izpopolnjevanje znanja jezika in odkrivanje njegovega zgodovinskega razvoja. Stalnih besednih zvez s prenesenim pomenom (jezikoslovci jim rečejo idiomatski izrazi) nikoli ne smemo prevajati dobesedno, temveč moramo predvsem prepoznati njihov pomen in v ciljnem jeziku poiskati njihovo ustreznico. To je lažje, če poznamo okoliščine, v katerih je tak izraz nastal.

tečaj francoščine

Za nakup kruha so ljudje zapravili (dépenser) kar nekaj denarja.

Ça ne mange pas de pain ali to nas nič ne stane

Izraz Ça ne mange pas de pain dobesedno pomeni »to ne je kruha«, v slovenščino pa bi ga lahko prevedli kot nič nas ne stane, škoditi že ne more. Izvira iz srednjega veka, ko je bil kruh (le pain) osnovno živilo (l’aliment de base). Za nakup kruha so ljudje zapravili (dépenser) kar nekaj denarja, zato je bilo odločitev o nakupu treba pretehtati. Tako so ob manj pomembnih odločitvah ljudje pogosto uporabljali izraz ça ne mange pas de pain.

Découvrir le pot aux roses ali odkrili smo resnico

tečaj francoščine

Découvrir le pot aux roses.

Izraz dobesedno pomeni »odkriti posodo z vrtnicami«, v prenesem pomenu pa, da smo odkrili resnico, razkrinkali prevaro (la supercherie, l’arnaque).

Predvidevajo, da ima ta izraz več možnih izvorov:

  • romantični izvor: gospodje naj bi damam na okensko polico (le rebord) postavili posodo z vrtnicami, vanjo pa skrili ljubezensko pismo (le billet doux);
  • estetski izvor: po tej razlagi naj bi posoda z vrtnicami pravzaprav predstavljala rdečilo za lica (le fard à joue), ki so ga uporabljale dame, moški pa naj bi razkrili, da so za poudarjanje svoje lepote uporabile pripomočke;
  • fizični izvor: beseda découvrir dobesedno pomeni tudi, da nekaj ročno odstranimo. Tako bi zgornji izraz lahko pomenil tudi posodo, ki vsebuje rožno vodo, predhodnico parfuma, ki je izhlapela, če je niso pokrivali. Kot skrivnost, ki ni več skrivnost, če jo odkrijemo.

C’est une autre paire de manche ali situacija je težja kot smo vajeni

Izraz dobesedno pomeni »To je drug par rokava«, označuje pa situacijo, ki je težja od tistih, ki smo jih bili navajeni do zdaj. Izhaja iz 16. stoletja, ko rokav (la manche) še ni bil prišit na obleko, ampak so ga nanjo pritrdili s trakovi (le ruban). Postopek je bil nekoliko dolgotrajen in zahteven, zato tudi izraz označuje neprijetno situacijo.

Tečaj francoščine v jezikovni šoli Lingula je odlična priložnost, da usvojite in poglobite znanje francoskega jezika. Učitelji vas znajo motivirati in predstaviti veliko zanimivosti o francoščini in njenih izrazih. Zagotovo se ne boste dolgočasili.