Francoski izrazi v angleščini

Več jezikov znamo, laže se naučimo novih. Vsak jezik nam namreč prinese znanje, ki nam pomaga pri učenju novega jezika, še posebno, če je soroden. Odličen primer povezovanja znanja pri učenju jezikov sta francoščina in angleščina.

Lažja in hitrejša pot do novega znanja

Čeprav angleščino uvrščamo med germanske jezike, ima v resnici ogromno besed, ki si jih je izposodila od romanskih jezikov. Na razvoj angleščine je vidno vplivala predvsem francoščina. Angleščina je od francoščine prevzela nekatere njene slovnične strukture, izgovarjavo in pa predvsem besedišče, zato učenje francoščine zagotovo pripomore tudi k lažjemu in hitrejšemu usvajanju angleškega jezika.

Verjetno niste vedeli, da več kot tretjina angleških besed izvira iz francoščine, po nekaterih podatkih pa naj bi govorci angleščine, ki se nikoli niso učili francoščine, prav zaradi tega poznali okrog 15.000 francoskih besed.

Dve muhi na en mah

Z učenjem francoskih besed, ki se pojavljajo v angleščini, tako ubijete dve muhi na en mah, saj hkrati razširite besedišče v dveh jezikih. Ali ni to super? Ogromno francoskega izrazja najdemo na posebnih področjih, kot so kulinarika, moda, diplomacija ali drugih, a tokrat vam predstavljamo nekaj francoskih izrazov iz vsakdanjih situacij:

  • blasé (otopel): nezaskrbljen ali ne preveč navdušen glede stvari, ki so drugim ljudem pomembne
  • du jour (tega (današnjega) dne): ta izraz se največkrat uporablja v restavracijah, kjer strežejo dnevne specialitete ali jedi
  • avant-garde(pred stražo): ang. nekaj inovativnega, ki se navadno nanaša na umetnost
  • carte blanche (prazna karta): dovoljenje, da storimo, karkoli želimo
  • coup d’état (državni udar): ang. zrušenje vlade
  • rapport(odnos, razmerje): dober odnos in razumevanje med ljudmi
  • faux pas (napačen korak): ang. nerodna napaka ali spodrsljaj v družbi
  • matinée (dopoldan): ang. popoldanska predstava
  • tête-à-tête (glava ob glavi): pogovor na štiri oči
  • vis-à-vis (obraz ob obrazu): ang. v zvezi z, kar se tiče (česa)

Da je učenje francoščine več kot le učenje še enega jezika, se zavedamo tudi v Linguli, kjer na tečajih francoščine spoznavamo tudi kulturne zanimivosti, hkrati pa usvajamo spretnosti, ki nam pridejo prav v realnem življenju.