Kanadska francoščina

Na jezikovnem tečaju ali v šoli se navadno učimo standardno francoščino, ki jo govorijo prebivalci Francije, a dobro je vedeti, da obstaja tudi kanadska francoščina. Lahko se kdaj zgodi, da vas na počitnicah v Quebecu kljub sicer dobremu znanju ne bodo popolnoma razumeli.

Materni jezik skoraj četrtini Kanadčanov

Kanadska francoščina je izraz, ki ne opisuje točno določenega jezika, temveč zajema vse različice francoščine, ki se govorijo v Kanadi.

Čeprav je uradni jezik tudi angleščina in ta jezik govori največ prebivalcev Kanade, je francoščina materni jezik približno sedmim milijonom Kanadčanov, to pa je kar 22 odstotkov prebivalcev. Največ francosko govorečih živi v provinci Quebec (francosko Québec), kjer je francoščina tudi edini uradni jezik.

Precejšnje jezikovne razlike

Kanadska francoščina se od standardne ne razlikuje tako zelo (vsaj večinoma), da je ne bi mogli razumeti, vendar pa zagotovo ne gre za povsem enak jezik, saj se že dolga leta razvija v drugačnem kulturnem okolju. Na jezikovne in kulturne posebnosti kanadske francoščine morajo biti še posebej pozorni prevajalci.

Za kanadsko različico bi v splošnem lahko rekli, da je bolj arhaična od njene evropske ustreznice in je ohranila veliko značilnosti, ki so se v standardni francoščini že izgubile.

Močnejši vpliv angleščine

Kar se tiče besednega zaklada, se kanadska francoščina od standardne razlikuje v rabi nekaterih besed, kot so na primer:

  • pralni stroj (fr. machine à laver, kan. fr. laveuse),
  • sušilni stroj (fr. sèche-linge, kan. fr. sécheuse),
  • kosilo (fr. déjeuner, kan. fr. dîner), večerja (fr. dîner, kan. fr. souper) in druge.

Na njeno besedišče je nedvomno vplivala tudi angleščina, s katero je kanadska francoščina obkrožena, saj v nasprotju s standardno francoščino uporablja veliko več anglicizmov. Takšni primeri so:

  • chewing gum namesto gomme za žvečilni gumi,
  • e-mail namesto le courrier électronique za e-pošto,
  • weekend namesto la fin de semain za vikend in podobno.

Če bi se radi naučili francoščino in izvedeli več o posebnostih, ki so povezane s tem čudovitim jezikom, se nam pridružite na tečaju francoščine. Za zanimive učne ure in učinkovito pridobivanje znanja poskrbijo izkušeni učitelji, ki vas bodo navdušili za francoski jezik in kulturo.