Francoščina v številkah

Tečaj francoščine je dobra priložnost, da poleg slovnice spoznate tudi zanimivosti o francoskem jeziku.

Najdaljša beseda s 25 črkami

V francoskem slovarju najdemo najdaljšo besedo (le mot), ki šteje kar 25 črk, to je anticonstitutionnellement. V francoski medicinski terminologiji pa obstaja še daljša beseda, ki vsebuje kar 49 črk; gre za celotno kemijsko ime tiamina – aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazolium.

Kdo živi v mestu Y?

Najkrajša (le plus court) francoska beseda je sestavljena iz ene same črke, in sicer Y. To je ime kraja (le lieu) v departmaju Somme, njegovi prebivalci pa se imenujejo Ypsilonien(ne)s.

Najkrajša beseda z vsemi petimi samoglasniki pa je oiseau, kar pomeni ptica. Množina te besede, oiseaux, se šteje za najdaljšo besedo, v kateri se nobena črka ne izgovarja posamezno.

Besede, ki nimajo rime

V francoščini obstaja več besed, ki se ne rimajo (faire rimer) s prav nobeno drugo francosko besedo. Takšne besede so na primer: monstre, simple, quinze, quatorze.

Najmanjkrat uporabljena francoska črka

To je črka i z dvema pikama (ï), Francozi temu ločevalnemu znamenju (le signe diacritique) pravijo le tréma. To črko najdemo le v 0,005 % francoskih besed. Uporablja se denimo v besedah maïs, aïoli in naïve.

Daj viski sodniku!

Francoščina pozna frazo, ki vsebuje prav vse črke abecede (l’alphabet): Allez porter ce vieux whisky au juge blond qui fume un havane. Pomeni pa: »Odnesite ta stari viski tistemu plavolasemu sodniku, ki kadi cigaro.«

Trije é-je v eni besedi …

Približno 17 besed v francoščini ima kar tri naglašene samoglasnike é zapored. To so na primer pretekli deležniki agréée, créée ali pa énucléée. Samoglasnika é pa ne smemo zamenjevati s preostalimi naglašenimi e-ji, kot so è, ê ali ë, saj je izgovor (la prononciation) teh črk malce drugačen.

Število francosko govorečih ljudi raste

Na svetu je približno 220 milijonov francosko govorečih ljudi, vključno z 80 milijoni naravnih govorcev (le locuteur natif). Do leta 2050 pa napovedujejo, da bo številka francosko govorečih zrasla na 700 milijonov, rast bo predvsem v Afriki.

Tečaj francoščine je odlična priložnost, da se naučite tega romantičnega jezika in spoznate še druge zanimivosti. Lingulini jezikovni trenerji so izkušeni profesorji jezika in izvirni govorci, ki poskrbijo za sproščen, a hkrati učinkovit pouk.