Cirkumfleks oz. strešica v francoščini

Zakaj cirkumfleks oz. strešica v francoščini?

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero naglasno znamenje uporabiti. Vsi, ki ste se učili ali se učite francosko, veste, da imajo nekateri francoski samostalniki nad seboj lahko tudi strešico: ˆ. Strešica večinoma nakazuje, kje je v latinščini stala črka -s, ki se je kasneje v francoščini izgubila.

Primeri strešice

V spodnjih primerih lahko vidite nekatere francoske in angleške besede (uvožene iz stare francoščine), ki imajo enak pomen – francoske besede s strešico, angleške pa z ohranjeno črko -s.

• hôpital – hospital
• intérêt – interest
• forêt – forest
• côte – coast
• île – isle