Člen spremeni pomen

Moški? Ženska?

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katere člene uporabiti. Vsi samostalniki v francoščini so moškega ali ženskega spola, torej morajo biti v spremstvu s členi un/une, le/la, du/de la

Ko  ste v žaru pogovora, bodite pozorni na homonime, besede, ki se napišejo in preberejo enako, so pa različnega spola. Če jim daste napačen člen, imajo popolnoma drugačen pomen.

Nekaj primerov:

 • un livre / une livre (knjiga / funt)
 • un mode / une mode (način / moda)
 • un mémoire / une mémoire (esej / spomin)
 • un mort / une mort (mrtvak / smrt)
 • un page / une page (služabnik / stran)
 • un politique / une politique (politik / politika)
 • un secrétaire / une secrétaire (predalnik / tajnica)
 • un espace / une espace (prostor / presledek)
 • un tour / une tour (krog, tura / stolp)
 • un poste / une poste (delovno mesto / pošta)
 • un critique / une critique (kritik / kritika)
 • un voile / une voile (tančica / jadro)
 • un vase / une vase (vaza / rečno, jezersko blato)

Preberite več o spolu v francoščini.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *