Le verbe – glagol

Lingula_franscoscina_vaje

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Francoski glagol je pregibna besedna vrsta, sestavljena iz osnove in končnice. Pregiba se v:

  • osebi (prva, druga, tretja),
  • številu (ednina, množina),
  • času (présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé simple, passé antérieur, futur simple, futur antérieur),
  • naklonu (indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, infinitif, participe).

Glagolskega vida ne tvori enako kot slovenščina, ki pozna dovršne in nedovršne glagole in kjer razlikujemo npr. skočiti – skakati; nekaj temu podobnega lahko zasledimo v francoskem pretekliku, in sicer pri izbiri glagolskih časov passé composé vs. imparfait.

Vsak naklon ima različno število glagolskih časov. Na poti iz latinščine v francoščino so nekatere glagolske končnice »onemele«. To pomeni, da jih sicer različno zapišemo, ne pa tudi izgovarjamo. Razen pri pomožnikih être in avoir ter pri nekaterih nepravilnih glagolih, npr. aller, se pri večini spregatev končnice za 1., 2. in 3. os. ed. ter za 3. os. mn. izgovarjajo enako, po izgovoru se razlikujejo le končnice za 1. in 2. os. mn. Osebnih zaimkov ob glagolu torej ne izpuščamo, saj imajo pomembno vlogo pri razlikovanju glagolske osebe in števila. Drugače je pri italijanščini in španščini ter seveda slovenščini, kjer je včasih prav grdo slišati, če zraven vsakega glagola povemo tudi osebo.

Glede na končnice v nedoločniku delimo glagole v tri skupine:

  1. skupina: gl. na –er (parler),
  2. skupina: gl. na –ir (finir; v 1. in 2. os. mn. se med osnovo in končnico vrine -iss-; nous finissons),
  3. skupina: gl. na –ir (venir; 1. in 2. os. mn. se spregata »po istem kopitu« kot drugi glagoli: nous venons),

oir (vouloir),

re (prendre).

Kako se spregajo glagoli?

Po formuli: osnova + končnica.

Tabela služi kot primer celotne spregatve. Ne smemo se je držati kot pijanec plota, saj so francoski glagoli nepredvidljivi. Ko že mislimo, da smo jih osvojili, naletimo na kakšnega posebneža, ki kar naenkrat dobi kak poudarek, kot bi si na glavo poveznil klobuk po zadnji modi. Ali pa ugotovimo, da namesto da bi sledil »svoji« tabelci, poskoči v kakšno drugo in se sprega kot njegov sosed.

Zato ni dovolj, da glagole enkrat zapišemo v zvezek ali jih preberemo zadaj v knjigi. Ponavljajmo jih vsakič, ko se spomnimo, najbolje glasno, zapišimo jih čim večkrat. Kot vse drugo se jih bomo tako zlahka naučili par coeur. Na srce. Pardon … mi bi rekli na pamet!

1. skupina 2.skupina 3. skupina

INDICATIF

Présent

je parle finis viens veux prends
tu parles finis viens veux prends
il, elle, on parle finit vient veut prend
nous parlons finissons venons voulons prenons
vous parlez finissez venez voulez prenez
ils, elles parlent finissent viennent veulent prennent

Passé composé

(je) j’ ai parlé ai fini suis venu(e) ai voulu ai pris
tu as parlé as fini es venu(e) as voulu as pris
il, elle, on a parlé a fini est venu(e) a voulu a pris
nous avons parlé avons fini sommes venu(e) avons voulu avons pris
vous avez parlé avez fini êtes venu(e) avez voulu avez pris
ils, elles ont parlé ont fini sont venu(e) ont voulu ont pris

Imparfait

je parlais finissais venais voulais prenais
tu parlais finissais venais voulais prenais
il, elle, on parlait finissait venait voulait prenait
nous parlions finissions venions voulions prenions
vous parliez finissiez veniez vouliez preniez
ils, elles parlaient finissaient venaient voulaient prenaient

Plus-que-parfait

j’ avais parlé avais fini étais venu(e) avais voulu avais pris
tu avais parlé avais fini étais venu(e) avais voulu avais pris
il, elle, on avait parlé avait fini était venu(e) avait voulu avait pris
nous avions parlé avions fini étions venu(e) avions voulu avions pris
vous aviez parlé aviez fini étiez venu(e) aviez voulu aviez pris
ils, elles avaient parlé avaient fini étaient venu(e) avaient voulu avaient pris

Futur simple

je parlerai finirai viendrai voudrai prendrai
tu parleras finiras viendras voudras prendras
il, elle, on parlera finira viendra voudra prendra
nous parlerons finirons viendrons voudrons prendrons
vous parlerz finirez viendrez voudrez prendrez
ils, elles parleront finiront viendront voudront prendront

Futur antérieur

je (j’) aurai parlé aurai fini serai venu(e) aurai voulu aurai pris
tu auras parlé auras fini seras venu(e) auras voulu auras pris
il,elle,on aura parlé aura fini sera venu(e) aura voulu aura pris
nous aurons parlé aurons fini serons venu(e) aurons voulu aurons pris
vous aurez parlé aurez fini serez venu(e) aurez voulu aurez pris
ils, elles auront parlé auront fini seront venu(e) auront voulu auront pris

SUBJONCTIF

Présent

que je parle finisse vienne veuille prenne
que tu parles finisses vienne veuille prennes
qu’il,elle,on parle finisse vienne veuille prenne
que nous parlions finissions viennions veuillions prennions
que vous parliez finissiez vienniez veuilliez prenniez
qu’ils, elles parlent finissent viennent veuillent prennent

Passé

que je (j’) aie parlé aie fini sois venu(e) aie voulu aie pris
que tu aies parlé aies fini sois venu(e) aies voulu aies pris
qu’il,elle,on ait parlé ait fini soit venu(e) ait voulu ait pris
que nous ayons parlé ayons fini soyons venu(e) ayons voulu ayons pris
que vous ayez parlé ayez fini soyez venu(e) ayez voulu ayez pris
qu’ils, elles ayez parlé ayez fini soyez venu(e) ayez voulu ayez pris

IMPÉRATIF

Présent

2e p.sg. parles finis viens veux (veuille) prends
1re p.pl. parlons finissons venons voulons prenons
1re p.pl. parlez finissez venez voulez(veuillent) prenez

CONDITIONNEL

Présent

je parlerais finirais viendrais voudrais prendrais
tu parlerais finirais viendrais voudrais prendrais
il,elle,on parlerait finirait viendrait voudrait prendrait
nous parlerions finirions viendrions voudrions prendrions
vous parleriez finiriez viendriez voudriez prendriez
ils, elles parleraient finiraient viendraient voudraient prendraient

Passé

que je (j’) aurais parlé aurais fini erais venu(e) aurais voulu aurais pris
que tu aurais parlé aurais fini serais venu(e) aurais voulu aurais pris
qu’il,elle,on aurait parlé aurait fini serait venu(e) aurait voulu aurait pris
que nous aurais parlé aurais fini serais venu(e) aurais voulu aurais pris
que vous auriez parlé auriez fini seriez venu(e) auriez voulu auriez pris
qu’ils, elles auraient parlé auraient fini seraient venu(e) auraient voulu auraient pris

INFINITIF

Présent

parler finir venir vouloir prendre

Passé

avoir avoir être avoir avoir
parlé fini venu(e) voulu pris

PARTICIPE

Présent

parlant finissant venant voulant prenant

Passé

ayant ayant étant ayant ayant
parlé fini venu(e) voulu pris